علی حیدری

محل زندگی :

ایران زنجان

تلگرام :

@Ali_1419

اینستاگرام:

awli._.hydr

درباره علی حیدری

من از بچگی ، بچه ضعیفی بودم و اهل کارای سنگین نبودم و نیستم ولی حالا راهمو تو افتر افکت پیدا کردم و میخوام همه ی چیزایی که بلدم رو به همه یاد بدم

  • افتر افکت
  • Cinema 4d

من از بچگی ، بچه ضعیفی بودم و اهل کارای سنگین نبودم و نیستم ولی حالا راحمو تو افتر افکت پیدا کردم و میخوام همه ی چیزایی که بلدم رو به همه یاد بدممن از بچگی ، بچه ضعیفی بودم و اهل کارای سنگین نبودم و نیستم ولی حالا راحمو تو افتر افکت پیدا کردم و میخوام همه ی چیزایی که بلدم رو به همه یاد بدم

به زودی رد کردن